Tin kinh tế
12/06/2024
Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", hiện nay Ủy ban nhân dân xã, các HTXDVNN trên địa bàn xã Hồng Dũng đang chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch diện tích lúa vụ chiêm xuân năm 2024 đã chín.
10/05/2024
Nông dân xã Hồng Dũng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.
25/10/2023
Hội viên hội Nông Dân xã Dũng với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao
10/10/2023
Trong những ngày qua tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân Hồng Dũng tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy gặt xuống đồng thu hoạch lúa mùa.
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.