1. Hội phụ nữ
  • Bùi Thị Hải

   Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ

   SĐT: 0865960143

  Đoàn thanh niên
  • Nguyễn Thị Dân

   Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên

   SĐT: 0368121067

  Thường trực Đảng
  • Phạm Văn Thanh

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0852827868

  • Vũ Ngọc Bất

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0369357802

  Hội đồng nhân dân
  • Lê Xuân Tuấn

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0982202929

  • Vũ Tam Luân

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0986384429

  Hội nông dân
  • Nguyễn Quang Hưng

   Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân

   SĐT: 0987397917

  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn mậu Tuyến

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

    SĐT: 0977480692

   • Bùi Xuân Ngàn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0988430895

   • Nguyễn Ngọc Dân

    Chức vụ: Ủy viên ủy ban - Trưởng công an xã

    SĐT: 0327260919

   • Nguyễn văn Nghiệm

    Chức vụ: Ủy viên UBND

    SĐT: 0382342629

   1. tư pháp – hộ tịch
    • Đoàn Duy Phủ

     Chức vụ: Công chức TPHT

     SĐT: 0337759158

    • Vũ Công Đoàn

     Chức vụ: Công chức TPHT

     SĐT: 0772313128

    1. văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Ngọc Trinh

      Chức vụ: Công chức VHXH

      SĐT: 0989973527

     • Lê Danh Thuân

      Chức vụ: Công chức VHXH - TBXH

      SĐT: 0979418594

     1. Công an xã
      • Nguyễn Ngọc Dân

       Chức vụ: Trưởng Công An xã

       SĐT: 0933050707

     2. địa chính - xây dựng
      • Lê Đăng Hiền

       Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng, GTTL

       SĐT: 0974730679

      • Nguyễn Quang Thường

       Chức vụ: Công chức ĐCXD

       SĐT: 0943821116

     3. văn phòng – thống kê
      • Vũ Trọng Bình

       Chức vụ: Văn phòng thống kê

       SĐT: 0934461645

      • Hoàng Thị Hoài

       Chức vụ: Văn phòng UBND

       SĐT: 0335931096

      • Vũ Thị Hoa

       Chức vụ: Văn phòng thống kê

       SĐT: 0984778382

     4. Trạm y tế xã
      • BS Trần Đức Mính

       Chức vụ: Trạm Trưởng

       SĐT: 0363413468

      • BS Trần Thị Hường

       Chức vụ: Nhân Viên

       SĐT: 0394475689

      • BS Nguyễn Đức Đạo

       Chức vụ: Nhân Viên

       SĐT: 0936669594

     5. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Văn Nghiệm

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS

       SĐT: 0382342629

      • Vũ Tam Luân

       Chức vụ: Chính trị viên

       SĐT: 0986384429

      • Phan Văn Triệu

       Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã

     6. tài chính - kế toán
      • Nguyễn Quang Chức

       Chức vụ: Công chức TCKT. Phụ trách Ủy nhiệm thu

       SĐT: 0376982102

      • Nguyễn Thị Tươi

       Chức vụ: Công chức TCKT.

       SĐT: 0977283758

     7. Mặt trận tổ quốc
      • Nguyễn Văn Bừng

       Chức vụ: Chủ tịch MTTQ

       SĐT: 0975243052