Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX
Ngày 24/04/2020

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Đông Hưng đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt tổng giá trị sản xuất đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018. Đây là kết quả được nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX khai mạc vào sáng 19/12.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Hưng năm 2019 đó là giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản của huyện tăng hơn 20%. Đây là động lực để Đông Hưng phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2020.

Để đạt kết quả này, huyện Đông Hưng tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Hoạt động thương mại dịch vụ được tăng cường, cả năm 2019 ước tăng 7% so với cùng kỳ. 

Media/33_PX1001/Images/003d942a7e9-5-e.jpg

Tuy nhiên, lĩnh vực nông lâm, thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đến nay toàn huyện 43/43 xã đã về đích NTM, huyện Đông Hưng đã đạt 9/9 tiêu chí NTM. Thu ngân sách được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 1.200 tỷ đồng, đạt trên 143% dự toán. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải được thực hiện quyết liệt, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt gần 98%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế giáo dục được quan tâm, an ninh quốc phòng giữ vững.

Dự kiến sáng 19/12 , HĐND huyện Đông Hưng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhằm đề ra các giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội cũng như giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở cơ sở.

 

 

Tin liên quan