Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Địa lý: Xã Hồng Dũng nằm ở phía đông bắc của Huyện Thái Thụy và có vị trí:
•    Đông giáp xã An Tân
•    Tây giáp Thụy Quỳnh
•    Nam giáp Thụy Trình 
•    Bắc giáp xã Sông hóa, phía bên kia là Huyện Vĩnh Bảo TP Hải Phòng.
Lịch sử: Xã Hồng Dũng xưa kia thuộc Bát Đụn Trang, Tổng Quảng nạp, Phủ Thụy Anh, Trấn Sơn Nam Hạ. Gồm các Làng xã: Tu Trình, Lưu Đồn, Vạn Đồn, Đông Dương, Diêm Tỉnh và Phương Man. 
Trong kháng chiến chống Pháp, các Làng Lưu Đồn, Vạn Đồn Đông Dương thuộc xã Hùng Tiến; còn Diêm Tỉnh, Phương Man và An Cố thuộc xã Dũng Tiến.

Trong kháng chiến chống Pháp, các Làng Lưu Đồn, Vạn Đồn Đông Dương thuộc xã Hùng Tiến; còn Diêm Tỉnh, Phương Man và An Cố thuộc xã Dũng Tiến.
Năm 1966 thực hiện di dân nội đồng khai hoang triền đê Sông hóa, xã Hồng Quỳnh được thành lập.
Ngày 27/3/2020 xã Hồng Dũng chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa dư hành chính của 3 xã Thụy Hồng, Thụy Dũng và Hồng Quỳnh.
Giáo dục:  Xã Hồng Dũng sau khi sáp nhập có 03 Trường Mầm non, 03 trường Tiểu học và Trung học cơ sở.
Giao thông: Hệ thống Giao thông của xã có Trục đường Quốc lộ 37 chạy qua, có đường DH93 nối với Trung tâm Huyện Thái Thụy. Hệ thống đường giao thông nông thôn trong xã 100% đã được trải đá láng nhựa hoặc bê tông hóa nối liền giữa các thôn xóm
Kinh tế: Nền kinh tế địa phương phát triển khá đa dạng cả sản xuất nông nghiệp, Công nghiệp, XDCB và ngành nghề dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước  đạt 597,87 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người 68,4 triệu đồng.